Aktówka dodawanie plików

Dostęp do plików z aktówki przez www

Aktówka jest takim miejscem w systemie, gdzie możesz przechowywać swoje pliki oraz współdzielone z innymi użytkownikami. Tutaj dowiesz się w jaki sposób można tymi plikami zarządzać, tworzyć nowe foldery i ustawiać je w hierarchii.