Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości

Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości S/MIME

Instrukcja opisuje w jaki sposób zarządzać podpisem oraz szyfrowaniem wiadomości w systemie Zimbra

  • konfiguracja użytkowników
  • sprawdzenie zainstalowanego klucza S/MIME użytkownika
  • Odbieranie wiadomości podpisanej
  • Wysyłanie wiadomości podpisanej
  • Odbieranie wiadomości zaszyfrowanej
  • Wysyłanie wiadomości podpisanej i zaszyfrowanej
  • Importowanie certyfikatów S/MIME innych użytkowników

>> pobierz dokument