Kalendarz - udostępnianie zasobów

Praca z kalendarzem, tworzenie nowego kalendarza i udostępnianie zasobu innemu użytkownikowi

Jeden z najważniejszych tematów. Dowiesz się na przykładzie Aktówki, w jaki sposób możesz udostępnić elementy Zimbry jak: POCZTA, ZADANIA, AKTÓWKA swoim współpracownikom oraz jak nadawać uprawnienia do zasobów.