Własny termin - dodanie spotkania lub zadania

Praca z kalendarzem, dodanie własnego terminu, zadania

Przykład tworzenia spotkania za pomocą metody „przeciągnij i upuść” oraz podstawowe funkcje harmonogramowania czasu.