Tworzenie nowego kalendarza

Praca z kalendarzem.

Film obrazuje jak stworzyć kalendarz, oznaczyć go kolorem i nim zarządzać (włącz/wyłącz).