Tworzenie nowej listy zadań

Dodanie nowej listy zadań.

Film obrazuje w jaki sposób przygotować nowy katalog z zadaniami dla siebie i współpracowników. Taki katalog można również współdzielić na tych samych zasadach jak pliki z aktówki.