Video

W zakładce video, użytkownik systemu znajdzie przykładowe instrukcje filmowe dotyczące pracy w systemie Zimbra.

 

Krótki film obrazujący podstawowe funkcjonalności Zimbry: