Termin powtarzający się cyklicznie

Praca z kalendarzem, dodanie zadania powtarzającego się cyklicznie

Jeżeli w Twojej pracy pojawiają się terminy cykliczne i chcesz być o nich informowany, koniecznie należy zapoznać się z tym materiałem.